Header

Wierni Kościoła Katoliciego wciąż ponoszą koszty wizyty papieża w Irlandii

Irlandzcy wierni zostali wezwani do przekazania większej ilości gotówki, by spłacić dług zaciągnięty przez Kościół na organizację wizyty papieża w Irlandii.
Organizacja wydarzeń religijnych kosztowała Kościół niewiele poniżej 20 milionów euro. To już piąty raz kiedy parafianie są proszeni o przekazanie darowizn na kosztowną organizację Światowego Spotkania Rodzin w sierpniu. Około 15 milionów euro zebrano dzięki zbiórkom parafialnym i innym darowiznom z kraju i zagranicy. Pozostaje jednak deficyt w wysokości 4 milionów euro, który zostanie częściowo spłacony przez jego piątą krajową zbiórkę w weekend 10-11 listopada. Informacje na temat zbiórki pojawiły się w ogólnokrajowych biuletynach parafialnych

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *