Header

Nasza Gazeta zastępuje Nasz Głos

Nowa Era Polonijnej Prasy w Irlandii: “Nasza Gazeta” Debiut

Nadeszła oczekiwana zmiana. Oficjalnie 11 sierpnia 2023 ukazało się #1 wydanie nowej gazety polonijnej “Nasza Gazeta”, zastępując dotychczasową “Nasz Głos”. Ta decyzja to efekt długotrwałych prac nad stworzeniem nowej i świeżej platformy informacyjnej, która lepiej odzwierciedli potrzeby i zainteresowania naszej polskiej społeczności w Irlandii.

Nowa redakcja “Naszej Gazety” podjęła odważną decyzję o zredefiniowaniu zawartości i kierunku gazety. W rezultacie zrezygnowano z polskich artykułów, opinii i sensacyjnych treści, zastępując je bardziej różnorodnymi i wartościowymi materiałami. Zmiany te obejmują również nowy wygląd pisma, odświeżony styl, innowacyjne tematy artykułów oraz przejrzysty układ i sekcje gazety.

Głównym celem nowej “Naszej Gazety” jest budowanie mostów między polską społecznością a mieszkańcami Irlandii. Z tego powodu większy nacisk kładziony będzie na treści dotyczące życia w Irlandii oraz spraw, które są istotne dla polskiej diaspory w tym kraju. Nowa gazeta zamierza stać się rzetelnym źródłem informacji, niezależnym od wpływów politycznych i niepromującym konkretnych opinii.

Czytelnicy będą mieli dostęp do drukowanej “Naszej Gazety” od wtorku do piątku, znajdując ją w polskich sklepach. Redakcja gorąco zachęca do dzielenia się opiniami i komentarzami, które pomogą dalszemu rozwojowi gazety oraz dostarczą informacji, które rzeczywiście interesują czytelników. Ale to nie wszystko – “Nasza Gazeta” pragnie zaangażować całą polską społeczność w Irlandii w proces tworzenia treści. Prywatne osoby, organizacje, media, organizatorzy imprez i reklamodawcy – wszyscy są zaproszeni do współtworzenia gazety. To właśnie za sprawą waszego wsparcia gazeta może pozostać bezpłatna i dostępna dla wszystkich.

Zapraszamy wszystkich członków polskiej społeczności w Irlandii do współuczestnictwa w kreowaniu “Naszej Gazety”. Wspólnie można stworzyć platformę, która w pełni odda ducha i pasje naszej społeczności. Już teraz można zapoznać się z pierwszym wydaniem “Naszej Gazety” w polskich sklepach lub online na stronie: www.ng24.ie/e-wydanie. Aby dowiedzieć się więcej, warto odwiedzić portal: www.ng24.ie. Ponadto, bilety na imprezy w Irlandii są dostępne pod adresem: https://www.bilety.ng24.ie.

Cała Polonia mieszkająca w Irlandii jest serdecznie zaproszona do współuczestnictwa w kształtowaniu “Naszej Gazety”. To Wasze pomysły, treści i zaangażowanie będą stanowiły fundament tej nowej, obiecującej inicjatywy. Razem możemy stworzyć przestrzeń informacyjną, która będzie pełna prawdziwych wartości i wspólnotowego ducha.

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *