Header

Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy bądź planuje na stałe wyjechać z Polski, musi zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszcza kraj.

Każda Polka i każdy Polak, którzy planują wyjazd z kraju na dłużej niż 6 miesięcy, mają obowiązek zgłoszenia tego “odpowiednim organom”, czyli wiedzieć musi urząd gminy. Taki obowiązek na obywateli nakłada ustawa o ewidencji ludności. Zgłosić trzeba to najpóźniej w dniu, w którym się wyjeżdża. Wyjazd trzeba zgłosić w urzędzie gminy, na terenie której dana osoba mieszka, a konkretnie we właściwym w tej sprawie organie gminy, którym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Tam też należy wysłać formularz w przypadku dokonywania zgłoszenia przez Internet.

W informatorze przygotowanym przez resort cyfryzacji czytamy, że każda osoba, która chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju, po złożeniu oświadczenia zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Adres stałego zameldowania się nie zmieni. Z kolei jeśli planuje wyjechać z Polski na stałe, zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy planujemy wrócić do kraju po dłuższym pobycie za granicą. Trzeba zgłosić swój powrót. Na dokonanie tego obowiązku jest 30 dni.

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *