Header

Irlandia: zmiany w abonamencie za telewizję

Rząd zgodził się zastąpić tradycyjną opłatę abonamentową telewizyjną nową „ niezależną od urządzenia opłatą za nadawanie ”.

Takie rozwiązanie ma na celu uwzględnienie znaczącej transformacji w krajobrazie medialnym, gdzie ludzie coraz częściej oglądają telewizję na urządzeniach takich jak tablety i telefony komórkowe. Minister komunikacji Richard Bruton twiedzi, że nowy system musi być „solidny” i zdolny do reagowania na szybko zmieniający się krajobraz mediów i technologii. Jeszcze nie ustalono, czy każdy, kto ma smartfon lub tablet, będzie musiał indywidualnie zapłacić opłatę.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na pobieranie opłat z tytułu abonamentu. Zwycięska firma otrzyma kontrakt na pięć lat na solidne pobieranie opłat, aby zminimalizować oszustwa, które obecnie szacuje się na 12 procent rocznie.

Nadawcy stają przed poważnymi wyzwaniami, ponieważ widzowie odchodzą od tradycyjnych platform, takich jak telewizja. Szacuje się, że 10% irlandzkich domów ma teraz dostęp do treści na urządzeniach, które nie wymagają licencji telewizyjnej. Coraz częściej korzystają z treści online na urządzeniach cyfrowych, takich jak tablety i telefony komórkowe.
Rząd zgodził się, że pod koniec nowego pięcioletniego okresu umowy opłata licencyjna powinna zostać zastąpiona nową niezależną od urządzenia opłatą za nadawanie, aby umożliwić przyszłe zrównoważone finansowanie radiofonii i telewizji publicznej.
Nowa ustawa o radiofonii i telewizji pozwoli irlandzkiemu organowi ds. Radiofonii i Telewizji (BAI) na przydzielenie środków publicznych z wpływów z opłat abonamentowych. Umożliwi to obniżenie opłaty za nadawanie, obecnie nakładanej na nadawców. Pozwala również na stworzenie nowego schematu finansowania, który umożliwiłby przyznawanie stypendiów dziennikarzom w lokalnych lub społecznościowych stacjach radiowych.

Departament Komunikacji twierdzi, że bieżące udostępnianie darmowych licencji telewizyjnych osobom otrzymującym Pakiet Świadczeń Domowych będzie kontynuowane.

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *