Header

Dziś weszły w życie nowe przepisy odnośnie wynajmu krótkoterminowego domów w strefach presji czynszowej ( rent pressure zones)

Nowe przepisy weszły w życie dziś -1 lipca. Właściciele nieruchomości, które są wynajmowane krótkoterminowo w strefach presji czynszowej, w których istnieje duże zapotrzebowanie na mieszkania, zobowiązani są do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania tych nieruchomości właściwym organom państwowym. Wynajmowanie krótkoterminowe drugiej nieruchomości w strefie presji czynszowej będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nieruchomość ma pozwolenie na budowę dla turystyki lub krótkoterminowego wynajmu.

Właściciele, którzy wynajmują pokoje w swoim domu i właściciele zajmujący krótkoterminowymi wynajmami nieruchomosci w strefie ciśnienia czynszowego będą musieli złożyć formularz powiadomienia na początku i ponownie na koniec roku kalendarzowego.

Zgodnie z nowymi przepisami roczny 90-dniowy limit zostanie nałożony za wynajem domu, a każdy odcinek wynajmu jest ograniczony do 14 dni lub mniej.

Właściciele domów, którzy krótkoterminowo wynajmują drugą nieruchomość w strefie presji czynszu, takiej jak centrum miasta, nie będą już mogli tego robić zgodnie z nowymi zasadami.

Jeśli nieruchomość jest główną prywatną rezydencją danej osoby, mogą oni wynająć pokój lub pokoje bez ograniczeń na krótki okres.

Nieprzestrzeganie nowych zasad pociąga za sobą maksymalną karę w wysokości 5 000 euro i do sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Nowe zasady nie mają zastosowania poza strefami ciśnienia czynszu.

Przedwiduje się, że nowe przepisy przyczynią do wzrostu liczby domów i mieszkań na tradycyjnym rynku wynajmu długoterminowym i przyczynią się do zmniejszenia popytu na mieszkania.

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *