Header

Dyżur konsularny w Cork

W dniach 26-27 października 2018 r. (piątek/sobota) w Centrum Together-Razem w Cork (Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Road) odbędzie się kolejny dyżur konsularny.
Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).
W sprawach paszportowych priorytet w zapisach będą miały wnioski dla dzieci oraz wnioski osób, które mają trudności z dojazdem do Dublina, np. z powodu niepełnosprawności.
Więcej informacji znajdziecie na: https://dublin.msz.gov.pl/…/aktua…/dyzur_konsularny_w_cork_2

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *