Header

Christmas Crakers – Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą CHRISTMAS CRACKERS

 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Radio TRD.

 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Tempside LTD, właściciel sieci sklepów Polonez.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/TwojeRadioDublin/ w dniach 20 – 25 grudnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Radia TRD i/lub pracownikiem Tempside Ltd.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Radia TRD i/lub pracownikiem Tempside Ltd.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt1.

b) polubić i udostępnić post ze strony Organizatora

c) pod orginalnym postem konkursu : Christmas Crakers oznaczyć osobę wraz z którą otrzyma nagrodę niespodziankę ufundowaną przez Organizatora i Partnera

d) warunkiem pełnego uczestnictwa jest to, że osoba oznaczona przez Uczestnika musi losowo dokonać wyboru Crackera. Wybór można dokonać spośród 5 przygotowanych Crackerów. Każdy Cracker ma oznaczoną stronę Lewą „L” i Prawą „P”, które odpowiadają odpowiednio ukrytym różnym nagrodom.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są następujące: poniewż są to nagrody niespodzianki organizator informuje, że jest to zestaw różnego rodzaju gadżetów takich jak: plecaki, torby, piórniki, zabawki dla dzieci płyty CD ora z książki. O łącznej wartości nie przekraczającej 500€.

 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez darmową stronę do losowania http://www.web4u.pl/losowanie/

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu zakończenia konkursu czyli 25 grudnia.

 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość elektroniczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 5. Otrzymana nagroda musi zostać odebrana osobiście pod adresem wskazanym przez organizatora, lub może zostać wysłana na jego koszt pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Radio TRD.

 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.trd.fm

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *