Header

Paulina Wilk-Czarnacka

Paulina Wilk-Czarnacka: Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, kierunek Grafika ze specjalnością grafika warsztatowa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku płaskiego pod kierunkiem prof. Piotra Lecha. W 2006 r. brała udział w konkursie i wystawie pokonkursowej, organizowanej w ramach Międzynarodowego Sympozjum Litograficznego w Szwecji, a rok później w konkursie i wystawie pokonkursowej organizowanej przez Fundację im. Franciszki Eibisch. Od 2010r należy do ZPAP/ Związku Polskich Artystów Plastyków/ okręgu lubelskiego.

https://www.facebook.com/paulinawilkmalarstwo/

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *