Header

Maciej Niechciał , Szymon Mierocha

Maciej Niechciał , Szymon Mierocha: Od wielu lat współpracujemy razem w różnych dziedzinach sztuki, głównie radość czerpiemy z malarstwa i wideografii. Chęć stworzenia czegoś innego przyniosła owoce w 2016 roku, gdy padła idea namalowania wspólnie jednego obrazu…w ruch poszły farby, pędzle oraz stoper, a projekt otrzymał nazwę “121 Interaction”. W projekcie kluczowy jest proces tworzenia. Dobór kolorów i techniki są sprawą indywidualną, a wszelkie sugestie, uwagi i krytykę pozostawiamy dla siebie. Psychologia interakcji międzyludzkiej miałaby tu świetne pole do dzialania.

Interaction 2
Interaction 10
Interaction 11

FACEBOOK PAGE

43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *