Header

79 rocznica sowieckiej agresji na Polskę

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako “wyprawę wyzwoleńczą” w obronie “ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Miejsce miały także masowe deportacje polskich obywateli.

Oddziały radzieckie w marszu na Grodno. IPN BU 188_300-342

Wiec. IPN BU 188_343

Żołnierze Armii Czerwonej na wspólnym patrolu z milicją robotniczą. IPN BU 188_300-342_027

 

IPN BU 188_300-342

Białystok, wrzesień 1939 r. IPN BU 188_343

Niszczenie umocnień granicznych. IPN BU 188_300-342

Możliwe że Ci się spodoba

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *